Ernstige calamiteit gevaar voor bedrijfscontinuïteit

Kleine schades aan uw bedrijfspand of bedrijfsmiddelen kunnen vaak snel hersteld worden en hoeven geen grote impact te hebben op uw onderneming. Maar u kunt ook getroffen worden door een ernstige calamiteit waardoor uw bedrijf stil komt te liggen. En dan?

Nieuws
Datum: 19-02-2020

Een grote brand, een overstroming of een langdurige stroomuitval. Het zijn gebeurtenissen die gepaard gaan met veel schade. Dat die hersteld moeten worden is één. Maar de schade kan ook tot gevolg hebben dat uw bedrijf enige tijd stil komt te liggen. Dan zijn de gevolgen veel groter. Uw omzet daalt, uw reputatie loopt een deuk op en u kunt klanten kwijtraken. De kans op een faillissement wordt dan groter. Volgens de Allianz Risk Barometer 2020 zien Nederlandse ondernemers bedrijfsschade dan ook als hun grootste risico. Kunt u dat risico beperken en verzekeren?

Inventariseer mogelijke schade

Een grote brand kunt u vaak wel voor zijn, maar een overstroming of stroomuitval kunt u niet zo gemakkelijk voorkomen. Toch wil dat niet zeggen dat u niets kunt doen. Want als de catastrofe voorbij is, wilt u zo snel mogelijk weer verder met uw bedrijf. Het helpt dan als u daarvoor al een plan klaar had liggen. Maak daarom eens een inventarisatie. Welke schade kunt u verwachten bij een calamiteit? Hoe lang duurt dan het herstel of de levering van nieuwe spullen? Bereken eens hoe hoog de kosten worden naarmate u langer dicht bent en op welk moment een faillissement dreigt.

Wees voorbereid

Zorg er daarnaast voor dat u voorbereid bent op de gevolgen van een ernstige calamiteit. Dat kan bijvoorbeeld door alle contactgegevens, afspraken, vergunningen en andere relevante informatie goed te borgen. Ook kunt u bedenken of en hoe u vanuit een noodlocatie uw bedrijf voort zou kunnen zetten. En maak alvast een communicatieplan zodat u gemakkelijk klanten, personeel en de pers op de hoogte kunt houden van de gevolgen.

Bedrijfsschadeverzekering

Als vanwege ernstige schade een lange sluiting van uw bedrijf onvermijdelijk is, kunt u met een bedrijfsschadeverzekering de gevolgen daarvan beperken. U krijgt een vergoeding voor de vaste lasten zoals huur en salarissen en een compensatie voor (een deel van) uw nettowinst. Moet u maatregelen treffen om uw bedrijf weer snel draaiende te krijgen? Die kosten kunt u verzekeren met een extrakostenverzekering. Denk aan allerlei noodvoorzieningen, de huur van een tijdelijke bedrijfsruimte en/of IT-apparatuur en communicatie naar klanten.

Laat het er niet op aankomen, maar neem contact op met ons kantoor en laat u adviseren over wat een bedrijfsschadeverzekering voor u kan betekenen.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.