Plannen Commissie Borstlap voor zzp’ers

Er is lang naar uitgekeken: het definitieve rapport van de Commissie Borstlap over de problemen op de arbeidsmarkt en hoe de politiek die kan aanpakken. Een belangrijk onderdeel van de plannen is om het aantal zzp’ers omlaag te brengen. Hoe zou dat moeten?

Nieuws
Datum: 28-01-2020

Nederland telt meer dan een miljoen zzp’ers, zo’n 12 procent van alle werkenden. De Commissie stelt dat veel zzp’ers kwetsbaar zijn: ze verdienen te weinig en hun inkomsten zijn onvoldoende beschermd. Ook heeft aan aantal zzp’ers onvoldoende mogelijkheden om in zichzelf te investeren en kennis en kunde op peil te houden. Dat is ongunstig voor hen, maar ook voor de Nederlandse economie als geheel. De Commissie stelt nu maatregelen voor die ertoe moeten leiden dat mensen in plaats van het ondernemerschap eerder kiezen voor een vaste baan of daar automatisch in terechtkomen. Wat zijn de plannen?

Belastingvoordelen zzp’ers afschaffen

In 2017 had de helft van alle zzp'ers een jaarinkomen onder de 26.400 euro, zo'n 8000 euro onder modaal. Eigenlijk te weinig om voort te bestaan, zegt de Commissie. Deze zzp’ers hebben vaak geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, bouwen geen pensioen op, hebben geen reserves voor investeringen en geen buffer voor minder goede tijden. Zij kunnen volgens de Commissie in feite alleen bestaan vanwege de vele belastingvoordelen zoals de zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling. Schaf die af en het wordt een stuk minder lonend om zzp’er te worden. Echte investeringen moeten nog wel fiscaal gefaciliteerd worden.

Strengere criteria voor ondernemerschap

De Commissie Borstlap ziet niets in de wetsvoorstellen van minister Koolmees ter vervanging van de Wet DBA. Koolmees wil onder andere een minimumtarief voor zzp’ers, maar de Commissie betwijfelt of dat handhaafbaar is en het beoogde effect zal hebben, terwijl het wel tot grote administratieve lasten zal leiden. Strengere criteria voor wie precies zelfstandige is, zou een betere oplossing zijn.

Verplicht verzekerd en loopbaanbudget

Een ander plan is dat alle werkenden in Nederland verplicht verzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid, dus ook de zzp’ers. Er moet een collectieve regeling komen waar alle werkenden onder vallen. Ook moeten we weerbaarder worden en steviger op de arbeidsmarkt staan. Daarom moet iedereen een loopbaanbudget krijgen, zodat hij of zij zich kan blijven doorontwikkelen.

Protest uit ondernemersland

De voorstellen van de Commissie Borstlap hebben direct tot verbolgen reacties geleid. Jezelf verhuren als zzp’er wordt minder aantrekkelijk en de belastingvoordelen verdwijnen. Daardoor stijgen de lasten voor zzp’ers en krijgen ze het erg moeilijk. Maar het zijn op dit moment alleen nog maar voorstellen en voordat de politiek hierover beslist en er concrete wetgeving ligt, stroomt er nog heel wat water door de Rijn. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en wat die betekenen voor uw financiële situatie.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.